10th June 2012

2012 Mui Wo Dragon Boat Race, Mui Wo
(2012 梅窩龍舟公開賽: 梅窩)
 • DSC 0346
 • DSC 0347
 • DSC 0348
 • DSC 0349
 • DSC 0351
 • DSC 0352
 • DSC 0354
 • DSC 0355
 • DSC 0357
 • DSC 0358
 • DSC 0359
 • DSC 0360
 • DSC 0361
 • DSC 0362
 • DSC 0363
 • DSC 0364
 • DSC 0365
 • DSC 0367
 • DSC 0368
 • DSC 0370
 • DSC 0371
 • DSC 0373
 • DSC 0375
 • DSC 0377
 • DSC 0379
 • DSC 0380
 • DSC 0381
 • DSC 0383
 • DSC 0386
 • DSC 0388
 • DSC 0390
 • DSC 0392
 • DSC 0393
 • DSC 0395
 • DSC 0396
 • DSC 0398
 • DSC 0399
 • DSC 0400
 • DSC 0401
 • DSC 0402
 • DSC 0403
 • DSC 0404
 • DSC 0405
 • DSC 0406
 • DSC 0407
 • DSC 0408
 • DSC 0409
 • DSC 0410
 • DSC 0411
 • DSC 0412
 • DSC 0413
 • DSC 0415
 • DSC 0416
 • DSC 0417
 • DSC 0418
 • DSC 0419
 • DSC 0420
 • DSC 0422
 • DSC 0423
 • DSC 0424
 • DSC 0426
 • DSC 0427
 • DSC 0428
 • DSC 0429
 • DSC 0430
 • DSC 0433
 • DSC 0434
 • DSC 0439